Preskočiť na obsah

Rok 2019

Život v obci

Začiatkom roka, v prvý januárový týždeň (6. 1.) rádio Regina vysielalo  rozhlasovú reláciu Zvony nad krajinou, prostredníctvom ktorej sa obyvatelia Slovenska mohli oboznámiť s našou obcou a jej šikovnými obyvateľmi. A nebolo to jediné masmediálne vystúpenie!

Redaktori z košickej Reginy nás navštívili aj v súvislosti s odhalením pamätnej tabule Ivanovi Pietorovi, rozhovor so starostkou, kronikárkou  a p. Emíliou Köverovou-Palkovou odvysielali v sobotu31. 8. V jarnom období navštívili našu obec tvorcovia novej  publikácie Praktická príručka pre kronikárov, do ktorej so svojimi skúsenosťami prispela kronikárka  PhDr. Jana Amrichová, ktorá sa zúčastnila aj jej prezentácie na celoslovenskom seminári kronikárov 5. júna na Štrbskom Plese.

V jesennom období sme držali palce Rasťovi Mojsejovi v súťažnej šou televízie Markíza.  

Koncom roka (18. 12.), po sprístupnení diaľnice Budimír-Bidovce, odvysielala Markíza v Televíznych novinách reportáž o problémoch, ktoré spôsobujú kamióny našim obyvateľom. Pred Vianocami zavítala do obce Slovenská televízia, aby pre reláciu STV 2 Regina natočila reportáž o úspešnom projekte Stromy našich predkov.

Obec navštívili dve skupiny cyklistických nadšencov. 18. 5. zavítali do obce  cyklisti z Košíc a okolia v rámci otvorenia cyklotrasy Furča-Hrašovík-Beniakovce- Zelený dvor-Furča  a 17. 6. účastníci charitatívnej celoslovenskej akcie Na bicykli deťom. Občania (J. Amrichová, Z. Fazekašová, R. Demková)  prispeli na tento projekt 50 eurami a obec šekom vo výške 50 eur.

Mladé rodiny trápila najmä bezpečnosť  ich ratolestí na detskom ihrisku pri kostole.

Zažili sme aj  viaceré nie každodenné udalosti.

 V nedeľu 23. 6. o 21,30 hod. v pokojný, pohodový  večer vyrušili obyvateľov obce, ale aj neďalekých Košíc  dve silné rany. Poniektorí  sme si najskôr mysleli, že je to déjà vu  výbuchu plynu spred  piatich rokov. Našťastie, nie. Ako sme sa na druhý deň z masmédií dozvedeli, tento rozruch spôsobili dve stíhačky zo Sliača, ktoré nadzvukovou rýchlosťou (rýchlosť zvuku je 1224,7 km/ hod.) prelietavali nad naším  regiónom, aby pomohli zblúdilému talianskemu lietadlu, ktoré stratilo nad naším územím spojenie. Ďalší úkaz sa udial 27. 6. tesne po poludní zasiahla Košice a okolie, teda aj našu obec, ničivá búrka s krúpami, najhoršia v tomto roku. Padal pichľavý ľadovec, zlial záhradky a poškodil plodiny ako uhorky a paradajky. V Košiciach padali krúpy s priemerom 5 až 6 centimetrov. Kanonáda trvala približne 15 minút, chodníky a tráva miestami pripomínali zimnú krajinu.

Teplé, jesenné dni, teploty okolo 25 ˚C,  striedajúce sa  s chladnejšími nocami spolu s rannou rosou vytvárali priaznivé podmienky pre rast húb. Keď pred rokom na jeseň huby v našom chotári takmer nerástli, t. r. to bola doslova hubárska žatva. Zaznamenali sme rekord 108 nazbieraných v jeden deň p. Vierou Horváthovou. Skúsení hubári sa vracali domov priemerne so 60 dubákmi v košíku.

Možnosti nákupu   
V obci  mali občania možnosť nakúpiť si základné potraviny a zmiešaný tovar na dvoch miestach: v pekárni Juno (otvorené od 7-11 hod.) a v predajni pri pohostinstve pri zvonici. Druhá z nich už predaj  od októbra tohto roku zrušila. Obyvatelia väčšinu svojich nákupov realizujú priamo v Košiciach, v rôznych obchodných reťazcoch, je to tam lacnejšie.  Tí, čo do Košíc cestujú autobusom, začali využívať  novootvorené potraviny Klas na Furči, kde sa hneď pri nich nachádza autobusová zastávka, a tak za 15-20 minút nakúpia a stihnú  sa doslova na otočku  vrátiť domov. V prípade dlhšie trvajúceho  nákupu navštevujú predajne v blízkosti autobusovej stanice. Tým motorizovaným ponúka služby od konca roka sieť predajní   v Košickej Novej Vsi v časti Zelená stráň. Svoju cestu do obce si našli aj pojazdné predajne. Niekoľko rokov si každý pondelok mohli, najmä starší občania, o 15. hod. zakúpiť čerstvé kravské mlieko, z ktorého zbierali  smotanu alebo vyrábali výborný domáci  tvaroh. Žiaľ, táto služba bola zrušená vo februári tohto roku.  Zatiaľ, každý utorok, pravidelne po ôsmej hodine prichádza  na dvor obecného úradu  pojazdná predajňa s mäsom a mäsovými výrobkami. Našla si svojich stálych zákazníkov. Nepravidelne prichádzajú dodávky núkajúce zeleninu, osivá,  krmivá a na chov živú hydinu. Ku koloritu obce už niekoľko rokov patrí dodávka, ktorej osádka lámanou slovenčinou dáva obyvateľom na známosť : „Vykupujem stará baterky, stará železo.“

Samospráva obce

V rámci komisií pôsobiacich v obci došlo začiatkom roka k rozdeleniu kultúrnej a športovej komisie na dve samostatné komisie. Členmi kultúrnej komisie sú: B. Anderlová, M. Bartošová, Ing. L. Carpenová, S. Maková, B. Varhanovská. Predsedom športovej komisie je Ing. B. Magic, členovia: M. Černík a Slavomír Köver. Členmi krízového štábu obce sa stali popri starostke noví poslanci: O. Bartoš, M. Černík a Ing. B. Magic.

Poslanci sa v priebehu roka zaoberali o. i. tematikou prístavby školy  v Rozhanovciach, do ktorej v rámci obvodu patrí Hrašovík, výberom vývozcu komunálneho odpadu či detským ihriskom.

Občania  sa v len v malom počte zúčastňujú zasadnutí obecného zastupiteľstva. V uplynulom roku vo väčšej miere uplatňovali záujem o veci obecné  komunikáciou s obcou prostredníctvom emailov a petícií. Najviac prezentovanou témou bola bezpečnosť detí na detskom  ihrisku pri kostole.

Konalo  sa 5  zasadnutí obecného zastupiteľstva. Boli prijaté 4 VZN. Všeobecne záväzné nariadenia sa týkali záväznej časti Územného plánu obce Hrašovík, ochranného pásma okolo cintorína (2 m od oplotenia),  miestnych poplatkov za rozvoj ( boli stanovené pre výstavbu rodinných domov á 3 eurá za m2, 10 eur za m2 za priemyselné stavby a stavby na podnikanie) a miestnych poplatkov za komunálny a stavebný odpad 0,050 eur na osobu a deň.

Obec poskytovala  pre seniorov  v priebehu roka dobrovoľnícku službu zameranú na pomoc s nákupom, liekmi donáškou stravy. Túto službu využilo cca 8 dôchodcov.

Obecné zastupiteľstvo schválilo 29. 1. 2019 vyrovnaný rozpočet obce na rok 2019 vo výške 96 280 eur. Obec v roku 2019 hospodárila nasledovne: príjmy skutočnosť: 125 784,81 eur, výdaje skutočnosť 96 279,22 eur. Výsledok hospodárenia za rok 2019 predstavuje + 29 505,48 eur.

Prezidentské voľby

1. kolo prezidentských volieb sa konalo 16. 3. 2019. Do zoznamu voličov bolo zapísaných 304 občanov. Hlasovania sa zúčastnilo 184 voličov t. j. 60, 52 % (celoslovensky 48,74%). Platných bolo 183 hlasov. Z 10 prezidentských kandidátov, najviac hlasov získala Mgr. Zuzana Čaputová 95, Maroš Šefčovič, JUDr., PhD.  23 hlasov, Štefan Harabín, JUDr.,  22,   Marián Kotleba, Ing. Mgr.  22, František Mikloško, RNDr.  9, Eduard Chmelár, doc. Mgr., PhD.   4, Milan Krajniak, Bc. 4, Béla Bugár, Ing. 2, Martin Daňo 1, Róbert Švec 1, Mgr. Bohumila Tauchmanová, Ing., Juraj Zábojník, Dr. Ing., PhD., Ivan Zuzula, RNDr., CSc.  nezískali žiaden hlas.

2. kolo  sa konalo 30. 3. počet zapísaných voličov 306, volieb sa zúčastnilo 161 voličov (52,29%) celoslovensky (41,80 %), počet platných hlasov 156. Mgr. Zuzana Čaputová získala 114 hlasov, JUDr. Maroš Ševčovič PhD. 42 hlasov.

 Voľby do Európskeho parlamentu boli 25. mája. Do zoznamu voličov bolo zapísaných 298 obyvateľov.  Hlasovať prišlo do volebnej miestnosti 91 voličov, čo predstavuje 30,53 % účasť  (celoslovenský priemer 22,74 %), počet právoplatne odovzdaných hlasov 86.  Najviac, 17 hlasov získala  Koalícia a Progresívne Slovensko a Spolu – občianska  demokracia, Sloboda a solidarita 12 hlasov, SME RODINA – Boris Kolár 12 hlasov, Kotlebovci-Ľudová strana Naše Slovensko 11 hlasov, Kresťanskodemokratické hnutie  9 hlasov, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) 8 hlasov, SMER – sociálna demokracia 8 hlasov, Slovenská národná strana 5 hlasov,  KOREKTÚRA-Andrej Hryc 1 hlas, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI  1 hlas, HLAS ĽUDU 1 hlas, Európska demokratická strana  1 hlas.

Výstavba v obci

V rámci programu Obnova dediny Enviromentálneho programu  získala obec v roku 2019 1238, 80  eur, na celkových nákladoch 1304 eur na projekt Stromy našich predkov sa obec podieľala 5%. V novembri bolo vysadených v aleji pri cyklotrase 11 ovocných stromčekov. V priebehu roka obec riešila opravu komunikácie smerom k Furči, ktorá je súčasťou cyklotrasy, po vodárenských a plynových prácach. Koncom októbra bol zakúpený asfaltový recyklát  a prevedená práca na jeho uložení (firma Eurovia), celkové náklady boli 6 000 eur, z toho firma Montrúr Košice – 4 100 eur, VSD Košice – 900 eur, Gepstav a.s. Michalovce 500 eur a obec Hrašovík 500 eur.

Celkovo boli skolaudované 2 domy, bolo vydaných 5 stavebných povolení.

Vybavenie kuchynky v kultúrnom dome : v  septembri bola zakúpená chladnička za 1183,20 eur.

Podujatia

V roku 2019 sa uskutočnili 3 podujatia, po ktorých zostáva v obci doslova hmatateľná stopa (vežička, tabuľa, ovocná aleja). 22. 6. sa konalo slávnostné otvorenie rozhľadne – vežičky  Na kline. Plochu pod vežičkou vyčistila a vežičku postavila skupina dobrovoľníkov z obce spolu s autorkou projektu Mgr. Emíliou Bučkovou. 1. 9. bola na dome č. 17 odhalená pamätná tabuľa Dr. Ivanovi Pietorovi, ktorý sa v ňom ukrýval niekoľko mesiacov  po potlačení povstania v roku 1944. Tabuľu odhalil jeho pravnuk Miloš Pietor, ktorý sa stretol  s p. Emíliou Köverovou Palkovou, dcérou Orkutyových u ktorých jeho pradedo býval a ktorá ho aj osobne, ako dievča poznala. Prejav predniesla PhDr. Jana Amrichová, priblížila jeho osobnosť a vzťah k našej obci. Hra na violončele Júliou Sofiou Nagyovou umocnila slávnostný ráz podujatia.

23. 11. bol otvorený  náučný chodník „STROMY NAŠICH PREDKOV.“

Medzi podujatiami, ktoré sa uskutočnili po prvý krát  v obci  mal svoju premiéru športový deň.

V priebehu roka sa uskutočnili tradičné podujatia:

2. 3. fašiangové posedenie, kde si mali možnosť pozrieť predstavenie Predposledný súd v podaní divadelného súboru J.G.Tajovského z Jakloviec, ochutnať rôzne mäsové dobroty i najlepšiu fašiangovú krepľu.  Zvíťazila krepľa z kuchyne Ľudmily Fazekašovej, 2. miesto získala krepľa od Emílie Bučkovej a 3. miesto získali za chutnú krepľu  súrodenci Bohuš Fodor a Božena Varhanovská. Počet účastníkov: 62.

16. 4. veľkonočné zdobenie – pod vedením M. Bartošovej, B. Anderlovej, B. Varhanovskej, Renáty Demkovej  sa učilo zdobiť 21 detí a dospelých vyfúknuté vajíčka.

 15.6.  sa konal Deň detí  na detskom ihrisku pri kostole. Napriek tomu, že bolo veľmi  horúco, zabaviť sa a súťažiť prišlo cca 40 detí spolu s dospelými. Tí ocenili najmä nápaditosť súťaží  (napr. vyťahovanie čerešní z lavóra, lov umelých rybiek  z vaničiek). Vládla  veľmi dobrá  atmosféra, nechýbala cukrová vata a na záver „opekačka“. Záujem vzbudilo aj vystúpenie kynológov z Krásnej nad Hornádom. Na organizovaní sa podieľali  manželia Anderlovci,  Bartošovci, E. Bučková, M. Černík a R. Demková. Sponzorsky, cukrovou vatou a kofolou prispel P. Bakaj.

16. 6. na 51. ročníku folklórnych slávností v Rozhanovciach našu obec reprezentovali: P. Bakaj, B. Anderlová, rodina Bartošová, E. Bučková, M. Černík, R. Demková, S. Maková. Plnenú  kapustu, ktorú návštevníkom ponúkali, uvarili  Zdena Fazekašová, D. Fazekašová, S. Maková, M. Sabolová, E. Bučková.

28.6. sa so samými jednotkami  na vysvedčení prišli pochváliť: Dávid Köver, Eliška Cenknerová, Peter Spišiak, Viktória Tatarková, Evi Lauren Kilk, Patricia Palenčárová.

25. 10. podujatie pre seniorov spestrilo  vystúpenie Detského folklórneho súboru  Hanička z Košíc, ktorí prišli medzi nich spolu so svojimi rodičmi.  Počet účastníkov: 40.

31. 10. 29 detí spolu  s rodičmi sa navzájom strašilo a zabávalo na už tradičnom podujatí Halloween alebo večer Svetlonosa. V súťaži o najstrašidelnejšie  masky boli: 1. Dorota Mokrišová – čarodejnica, 2. Martin Matta – Zoro pomstiteľ, 3. Jenifer Brink – netopier, kategória starších:  1. Lenka Vargová – hororová postava, 2. Dávid Varady – mŕtvy hokejista, 3. Gabriela Šimčáková z Rozhanoviec – Klaun. Nezabudlo sa ani na súťaž  o naj tekvicu. Tú vypestovali: 1. Matúš Vachaľ, 2. Števko Rus, 3. Michaela Bérešová.

7. 12. navštívil deti Mikuláš. Medzi 79 detí prišiel divadelný súbor Odrobinka zo ZUŠ Bernolákova 26 v Košiciach s hrou Čertovská rozprávka. Sponzorsky prispel ovocím Peter Spišiak  a Paulína Köverová bábovkami.

27.12. Zejdzeme še na Štefana. 70 účastníkom hrala do tanca kapela Play z Košíc.

Cirkevný život

24. 2. sa stali novými členmi farskej rady  farnosti Košická Nová Ves zvolenými spoločenstvom  rímskokatolíckych veriacich Hrašovíka na obdobie 5 rokov: Ivan Anderle, Ing. Ľudovít Hintoš, Peter Dziak.  V Kostole sv. Marty sa podarilo čiastočne vyriešiť problém s vykurovaním. Elektrické pece boli nahradené elektrickým vyhrievaním lavíc. Práce sa realizovali v dňoch 12.-13. decembra.  Finančné prostriedky sa získavali prostredníctvom zbierky  medzi veriacimi. Sumou 300 eur prispela obec.  Brigádu na upratovanie kostola po inštalačných prácach pomohla zorganizovať starostka. Zúčastnili sa jej: František Köver, Ivan Anderle, Peter Dziak, František Cenkner, Viera Horváthová, Naďa Bérešová, Marta Duchová, Helena Jurková, Lenka Köverová, Lucia Carpenová.

Bohoslužby jednotlivých cirkví sa konajú naďalej tak ako sú uvedené v zápise z roku 2016. Službu kurátora pre   ECAV  a pre Reformovanú cirkev dobrovoľne vykonáva  po nebohom kurátorovi  p. D. Bodonskom , p. Ľuboš Pokorný.

 Knižnica

Do knižnice bolo zakúpených  58 kníh za 593 eur (543 eur obec, 50 eur p. Dobranská). Knižnicu navštevovalo 52 čitateľov, ktorí si vypožičali 905 kníh. Z toho vo veku do 15 rokov 12 detí.

Šport 

11. 5. sa uskutočnil 1. ročník športového dňa pre deti aj dospelých, ktorý zorganizovala športová komisia na čele s jej predsedom Ing. B. Magicom. Športové disciplíny: beeeh na asfaltke,  Hrašovská miništahetka, pig-pongový turnaj, volejbal, preteky na kolesách, petang (hra s kovovými guľami) pre dospelých. Podujatia sa zúčastnili najmä mladé rodiny s deťmi (35 ľudí). Napriek horúcemu popoludniu, prišli v hojnom počte. Najmenšie deti si  priam užívali a bežeckú, ako aj cyklistickú trasu od  obecného úradu smerom na Beniakovce. Niektoré ju so štartovnými číslami absolvovali aj 2x. Lákadlom bola cukrová vata, ktorú vyrábal Peter Bakaj v rôznych farbách, kofola a pre dospelých pohár oroseného piva padol v horúčave veľmi dobre.

 Výsledky v jednotlivých disciplínach: beh predškoláci: 1. Michal Mokriš, 2. Viktoria Köverová, 3. Dorota Mokrišová, beh staršie deti do 5. ročníka: 1. Naďa Brondošová. 2. Peter Spišiak, 3. Tomáš Stolár, beh do 15 rokov: 1. Hugo Horváth,  2. Tamara Tiliščáková, 3. Lenka Vargová, beh dospelí: 1. Marek Varga, 2. Branislav Magic, 3. FIlip Nagy.

odrážadlá a bicykle najmenší: 1. Martin Matta, 2. Michal Mokriš, 3. Max Magic

do 5. ročníka: 1, Gabriela Šimčáková, 2. Peter Spišiak, 3. Naďa Brondošová

starší bicykel: 1. Filip Cenkner, 2. Hugo Horvath, 3. Alexandra Tomanková

účasť 35 ľudí.

Sponzormi športového dňa bola rodina Pachotová. Zabezpečili medaily.

Obec má aj svojho prvého maratónca. Náročný, 42, 195 km dlhý  96.  ročník Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach 6. 10. 2019 po prvýkrát  absolvoval Ing. Branislav Magic.

Medzi športové disciplíny sa radí aj šach. Táto hra učarovala Lukášovi Vargovi, členovi TJ Slávia Košice, ktorý sa zúčastnil  majstrovstiev sveta dorastencov až  v ďalekej Indii.

Životné prostredie

27. 4. sa konala brigáda na vyčistenie a úpravu verejného priestranstva obce.  Záujem o brigádu prejavilo 13 obyvateľov – Jana Vargová, Anderlovci, Bučkovci, Martin Černík, Branislav Magic, Dušan Béreš, Peter Bakaj, Ondrej Bartoš, Slavo Köver, Marcel Lipan, Renáta Demková.

Obec nemá podmienky na vytvorenie zberného dvora, a preto sa rozhodla riešiť zber prírodného odpadu zakúpením kompostérov do každej domácnosti.  O tom ako kompostovať v kompostéroch pripravila spolu so združením Priatelia Zeme dve prednášky 19. marca 2019. Následne boli do jednotlivých domácností rozvezené v máji kompostéry, na ktoré obec získala finančné prostriedky z Ministerstva životného prostredia  v rámci členstva v združení obcí toryského mikroregiónu.

Obec naďalej pravidelne zabezpečovala čistenie rigolov na ceste do Hrašovíka a Beniakoviec.

Historickým počinom bola výsadba stromov, ktoré si v záhradách vysádzali naši predkovia.

Nuž a ako sme vysádzali ovocnú alej ?

November  bol väčšinou zamračený, stmievalo sa už okolo 15. hodiny, mrholilo a často pršalo. Tí čo sa prechádzajú lesom smerom na  Košickú Novú Ves si už dávnejšie mohli všimnúť upravené okolie vežičky Na kline, kde výhľadu na Torysu i okolité kopce prestali brániť husté kríky náletových drevín pri hrašovíckych poliach.  Onedlho, na vyčistenom priestore, bolo vykopaných 12 jám na ovocné stromčeky. Robota to vôbec nebola ľahká. Išlo totiž o ílovitú  ťažkú pôdu. Pribudla aj náučná tabuľa s obrázkami stromov a ich plodov. Vykopané jamy mali dostatok času na vyvetranie a zabezpečenie správnej výsadby ovocných stromov. Hodina H nastala  v sobotu 23. novembra 2019.  Tesne po desiatej začali prichádzať prví brigádnici. Dolu kopcom s fúrikmi kráčali členovia rodiny  Anderlových (Ivan  a Blanka), Bučkových. Postupne sa pridávali aj ďalší brigádnici: Martin Černík, Vladimír Bučko,  Ondrej Bartoš, mladá rodina Cenknerová (otec František, synovia Filip a malý Peter, dcéra Eliška),  dorazila aj rodina  Gašparová z Rozhanoviec, privážajúca ďalší materiál, záhradný substrát, rýle a motyky. Nezabudlo sa ani na konský hnoj z neďalekých stajní, ktorým sa obohatila pôda ešte deň pred výsadbou. Pokynom pustiť sa do práce bol príchod starostky a rozdelenie úloh.  Prvý sa chytil lopaty Maťo Černík. Blanka Anderlová spolu s p. Amrichovou rozložili  stromčeky  k jednotlivým jamám v poradí ako to odporučil odborník zo zväzu záhradkárov v Košiciach. Stromy majú svojich patrónov. Ako prvý bol zasadený  1. orech s karmínovočervenými plodmi,(Ján Mariássy), 2. moruša s tmavými plodmi (rodina Anderlová), 3. čerešňa (Renáta Demková) 4. čerešňa skorá (rodina Bučková), 5. dula  (Martin Černík), 6. mišpuľa (Jana Amrichová), 7. slivka čavarská  (rodina Vargová  č. d. 107), 8. ringlota veľkoplodá (Peter Bakaj), 9. ringlota zelená (Ondrej Bartoš), 10. hruška (rodina Cenknerová), 11. jabloň (rodina Gašparová z Rozhanoviec).

Výsadby sa zúčastnilo 13 Hrašovíčanov a 4  dobrovoľníci mimo obce. Po práci dobre padla fazuľovica na obecnom úrade, ktorú pre brigádnikov navarila starostka.

 Ľuďom  čakajúcim na autobusovej zastávke  sa od jari  do jesene ponúka  lastovičie predstavenie. Lastovičky, ktoré pravidelne prilietajú do svojich hniezd na dome č. 35  im ponúkajú nádherný balet. Je potešiteľné, že obyvatelia tohto domu, rodina Tóthová, prijali lastovičky  za svojich nájomníkov. Patrí im za to  vďaka.

Obyvateľstvo

Štatistické údaje

K 31. 12. mala obec 381 obyvateľov. Oproti roku 2018 pribudlo 9 obyvateľov. Manželstvo uzavreli  4 páry. 13. 6. v Nemecku naši obyvatelia Tomáš Tutko a Nikola Staňová. 6. 7. 2019 Daniel Bakaj a Tatiana Bakajová rodená Prepijaková, 28.9.2019 Ľubomír Puzder a Jana Puzderová rodená Garberová,  16.11.2019 MUDr. Tomáš Šefara a Jana Šefarová  rodená Kršiaková.

Tak ako v roku 2018 sme zaznamenali v roku 2019 3 úmrtia a 4 narodenia detí. 15. 3. sa narodila Dorota Vachaľová, 19. 3. Dušan Mokriš, 21. 3. Daniel Havrila, 2. 5. Richard Marcinko, 8. 7. sa narodil Jonáš Lenhardt(nie je obyvateľobce). 24. 8. zomrela Etela Krupášová rodená Poláková vo veku 91rokov, 24. 9. Dušan Bodonský (dlhoročný poslanec) vo veku 67 rokov a 18. 10. Grazyna Kolárik rodená Golaszewská vo veku 62 rokov.

Zápis do kroniky schválený uznesením obecného  zastupiteľstva č. 3 /2020, zo dňa 25. 06. 2020.