Preskočiť na obsah

Rok 2021

Život v obci

S kovidom sme žili už druhý rok. Do nášho slovníka pribudli ďalšie nové  pojmy a skratky, mapa Slovenska od zelenej  až po čiernu (skríning, locdown, OTP, respirátor FFP2, hoax, antivaxer…) Neustále sme sa testovali  najmä antigénovými testami. Túto úlohu na seba prevzali samosprávy a zvládli ju na výbornú. Žiaľ, kovid bol aj príčinou úmrtia dvoch našich občanov. Keď začiatkom  roka začalo očkovanie vakcínami Pfeiser, Astra Zeneca, Moderna, nikto netušil, že v polovičke roka sa prejaví nechuť k očkovaniu, ktorú  ešte podporili antivaxéri  a rôzne hoaxy na sociálnych sieťach a koncom roka demonštrácie  vo viacerých mestách.  V prvé mesiace bolo problém prihlásiť sa  do databázy  NCZI a dostať termín na očkovanie, hoc aj na druhý koniec republiky. Kto mal rýchle prsty na klávesnici mobilu alebo počítača, ten získal termín. Nevôľu vyvolávalo aj prednostné očkovanie rôznych celebrít. Naši obyvatelia  cestovali za očkovaním najčastejšie do Prešova. Situácia v neprospech očkovania sa zmenila v druhej polovici roka, keď  ju nepomohla  zvýšiť ani lotéria ministra financií I. Matoviča. Odmeny od 100 do 100 000 eur ( v niektorých prípadoch v zmysle pravidiel až 400 000) nezabrali. V našej obci bolo medzi vylosovanými  v lotérii 10 občanov, ktorí vyhrali, každý po 100 eur.   Najmä tí starší využili možnosť mobilného očkovania, ktoré zabezpečoval KSK  11. júna  a následne 9. decembra priamo v obci.

Začiatkom  roka, 11. februára skoro ráno obec postihla snehová kalamita a silný vietor. Cesty boli neprejazdné.  Deti sa však radovali. Konečne sa dočkali snehu. Február nám ho priniesol dostatok, takže ho bolo aj na sánkovačku a aj na stavanie snehuliakov. Malý zasnežený kopček pri detskom ihrisku priniesol tým najmenším veľa radosti.

Od polovice februára  sme sa stali  účastníkmi prvého elektronického sčítania obyvateľstva formou  samosčítania.

Keď sa opatrenia uvoľnili, najmä koncom jari a leta  sa uskutočnilo  niekoľko podujatí. Mali sme veľký športový deň. Deti i dospelí sa  vyšantili vo viacerých športových disciplínach.

11. júna k nám zavítal Minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský, aby sa na vlastné oči presvedčil ako funguje mobilné očkovanie, ktoré organizoval Košický samosprávny kraj.

 V prvý septembrový deň sme boli účastníkmi doslova historickej udalosti, zapísania nášho zvona medzi národné pamiatky Slovenska. Obidve tieto udalosti boli v centre pozornosti médií regionálnych, ale aj celoslovenských.

 Detské ihrisko, najmä jeho okolie bolo počas roka centrom pozornosti  a polemík   mladších i starších  i obecného zastupiteľstva. Jablkom sváru sa stalo vyrezanie a orezanie stromčekov na pozemku farnosti, ktoré tvoria prírodné oplotenie medzi kostolom a ihriskom.

  Rodičov malých detí  naďalej trápila ich ochrana  pred vybehnutím na rušnú cestu pri detskom ihrisku.

Ako sa hovorí, nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch. 11.12 po piatej hodine ráno horelo v dome Pavlinských. Oheň zanechal po sebe spúšť. Ohorené spotrebiče, bojler, pec, zničené zásoby  potravín a zaváranín len dokresľovali túto smutnú udalosť tesne pred sviatkami.  Našťastie nik nebol zranený. Oheň prišli uhasiť hasiči z Košíc.

Covid -19

Od 18.1. sa začalo skríningové testovanie na Slovensku. Potvrdenie o negatívnom teste bolo  priepustkou do práce  a do prírody. Zároveň sa predĺžil tvrdý lockdown od 25.1. – do 8. 2.  24. januára (nedeľa) sa začalo v našej obci pravidelne testovať. Po prvýkrát bolo otestovaných 207 ľudí vrátane cezpoľných.  Nikto nebol pozitívny. V obci  sa testovalo až do júna. Počty testovaných sa pohybovali od 115-232 (podrobnejšie viď album výstrižkov. Najväčší počet pozitívnych boli 4, z toho 2 mimo obce.

  Od 19. 4. nastalo uvoľňovanie opatrení. 15. mája 2021 bol zrušený núdzový stav. Zároveň sa zrušil zákaz zhromažďovania a vychádzania. Covid automat  vláda schválila 10. augusta. To ešte boli okresy v zelenej farbe na mape Slovenska. Najhoršiu situáciu predstavovala mapa zafarbená na čierno. Žiaľ, i k tomu došlo. Tretia vlna pandémie, ktorá vypukla na jeseň bola nazvaná pandémiou nezaočkovaných, vzhľadom na skutočnosť, že z 10 pacientov bolo v nemocniciach 8. Zlú situáciu dokumentoval rebríček  portálu Our World in data 20.11. kedy sa Slovensko stalo najhoršou krajinou na svete v počte 11 500 nových prípadov na milión obyvateľov.  Koronavírus v priebehu roka viackrát mutoval z viariantu alfa na beta, koncom roka na najviac vyskytujúci sa delta viariant,  a to nás  pred dverami  čakal omikron variant. 25. novembra bol opätovne vyhlásený núdzový stav,  ktorý prešiel aj do ďalšieho roka.   Množstvo opatrení, z ktorých sa niektoré menili a dopĺňali z večera do rána, boli neprehľadné a pre občana náročné na zorientovanie sa.       

Organizácia antigénového skríningového plošného testovania v obci.

Od 24. januára sa v obci konalo  pravidelné  antigénové týždňové testovanie obyvateľov, ktorí negatívne testy potrebovali najmä do zamestnania, neskôr rodičia pre detí navštevujúce 1. stupeň základných škôl. Obec sa rozhodla byť týmto spôsobom nápomocná  obyvateľom, aby nemuseli cestovať  do Košíc  a čakať na testovanie niekoľko hodín. Vopred sa dalo  nahlásiť a následne boli občanom  posielané SMS alebo boli telefonicky pozývaní  na testovanie, v  časovom rozpätí pol hodiny.  Akcia bola veľmi dobre pripravená bez zbytočného čakania  a zhlukovania sa testovaných,  potrebné  údaje o testovaných boli vopred pripravené, len sa po príchode  na miesto testovania overili. V zostave okrem starostky, ktorá mala na starosti dezinfekciu, a celé testovanie  menežovala  boli: M. Bučková, M. Bartošová, M Černík. Výtery z nosa  robili K. Hodermarszká a E.Hodermarszká, testy spracovávala J. Biačková.   Osobné údaje overovala Gabika Maková. V snahe zabrániť možnosti nakazenia sa pri čakaní na výsledky testovania, zabezpečila roznos potvrdení priamo do schránok, takže testovanie trvalo  len niekoľko minút. V prípade pozitívneho testu táto skutočnosť  bola oznámená telefonicky, aby dotyčný okamžite aj s rodinou nastúpil do 14 dňovej karantény. Ešte pred vznikom odberového miesta na obecnom úrade a časti priestorov kultúrneho domu, musela obec splniť viacero podmienok, aby túto činnosť mohla vykonávať.  Ako prvý krok bolo odoslanie žiadosti na Regionálny úrad verejného zdravotníctva  v Košiciach. Pracovníci tohto úradu, po prehliadke priestorov 20. 1. 2021, zápisnične odobrili vznik odberového miesta. V ten istý deň požiadal tento úrad obec o schválenie prevádzkového poriadku pre odberné miesto…., ktorý presne stanovuje postupy, od personálneho zabezpečenia, vybavenia odberového miesta, postupu pri odbere, materiálno technického vybavenia až po zázemie pre odberový tím. Odberový tím tvorili  výlučne obyvatelia obce v počte 7: 1 zdravotník vykonávajúci zdravotnícke povolanie, študentka 5. ročníka  Lekárskej fakulty UPJŠ , obidve vykonávali testy a doktorka farmácie, ktorá vyhodnocovala odobraté testy, 2 administratívni pracovníci a 2 osoby  pomocného personálu. Vzhľadom na skutočnosť, že zdravotnícki pracovníci museli byť poistení pre prípad, ak by došlo k neúmyselnému  poškodeniu  zdravia testovanej osoby. Táto suma, pri samostatnom poistení, bola  pre obec vysoká,  a preto uzatvorila zmluvu s obcou Rozhanovce, ako zriaďovateľom školského mobilného miesta. Našu  spoluúčasť  na ich poistení im po každom testovaní  refundovala  0,24 eura za   jedného  testovaného. Koncom apríla obec od tejto zmluvy odstúpila pre zvýšené finančné nároky  zriaďovateľa MOM  (mobilné odberové miesto) a uzatvorila zmluvu s MOM v Ruskove.  Zdravotnícky personál bol honorovaný sumou 150 eur na osobu za deň testovania,  pomocný personál 100 eur na osobu a deň, starostka svoju prácu odviedla bez nároku na odmenu, v čase nedeľa od 8, 30 – 16,30 hod. V apríli, keď sa čas testovania v sobotu skrátil od 8 – 12 hod., bola táto sumu adekvátne znížená.  Náklady boli refundované obci približne v dvojtýždňovom intervale po vykonaní testovania, z projektu Ministerstva vnútra SR  Zachráňme spolu životy. Výška závisela od počtu testovaných.  Priemerne sa ich počet pohyboval okolo 200. Na 1 testovaného  dostala obec 5 eur, v čom bola zahrnutá mzda pre zdravotný personál, pomocný personál, certifikáty, materiálno –technické zabezpečenie personálu, odvoz nebezpečného odpadu z testovania do spoločnosti Fecupral v Prešove, čo zabezpečovala osobne starostka, aj pre ďalších 6 obcí (Bunetice, Chrastné, Kráľovce, Kecerovce, Opiná, Vajkovce). Certifikáty si obec tlačila  podľa vzoru Ministerstva zdravotníctva  s pečiatkou obce a podpisom  poskytovala testovaným. Pri zabezpečení ochranných pomôcok a dezinfekčných prostriedkov boli obci nápomocní miestni podnikatelia. (Jurko, Kamarasová, Jaroščák). Obec začiatkom týždňa posielala elektronicky vyhodnotenie testovania za predošlý víkend, spolu so žiadosťou o refundáciu nákladov  a  žiadosťou  na antigénové testy na nasledujúci víkend na Okresný úrad Košice-okolie, Odbor krízového riadenia Hroncova 13 Košice. V piatok  si ich  starostka po podpísaní  protokolu prevzala. Obecný úrad bol následne  v pondelok po testovaní kvôli dezinfekcii pre verejnosť zatvorený.

Samospráva obce

Uskutočnili sa 4 zasadnutia obecného zastupiteľstva. Ich témou boli najmä:

Úprava územného plánu obce v súvislosti s výstavbou domov, oprava strechy pekárne, ktorá je obecným majetkom, bezpečnosť detí na detskom ihrisku, poškodzovaním cirkevného majetku…. Bolo prijaté 1 VZN ohľadom zmien a doplnkov záväznej časti územného plánu obce v časti Vyšné záhumnie: zvýšenia plochy   zastavania  stavebného pozemku a zadefinovania presných rozmerov prístupových komunikácii  k týmto stavebným pozemkom.

Obec zabezpečovala od januára do júna pravidelné týždenné testovanie, čo si vyžadovalo enormné nasadenie .

V čase  od 15. 2. – 31.3. 2021 sa uskutočnilo na Slovensku prvé elektronické sčítanie obyvateľstva.  K 9. 4. 2021 bolo v obci 90,59 % sčítaných obyvateľov formou samosčítania. Funkciu asistenta sčítania priamo na obecnom úrade vykonávala Mgr. Emília Bučková do 31.10.2021.

Od 16. 2. má obec novú webovú stránku ako aj jej mobilnú aplikáciu

Obecné zastupiteľstvo schválilo vyrovnaný rozpočet obce na rok 2021 .15.12.2020, uznesením 6 /2020  vo výške 113 000 eur.

Obec v roku 2021 hospodárila nasledovne: skutočné príjmy spolu:  147 573,27eur, výdaje spolu 135 918,64 eur. Výsledok hospodárenia za rok 2021  predstavuje 11 654,63 eur. Celý prebytok hospodárenia bol prevedený do rezervného fondu obce.

Výstavba v obci

Realizovala sa z hľadiska obce drobná výstavba akou je osvetlenie novovybudovaného ihriska 4 lampy tie inštalovali pracovníci obce  a (V. Bučko, P. Bakaj).  Výmenu lámp 3 a inštaláciu 1 novej uskutočnili D. Köver a P. Bakaj. Na základe požiadaviek rodičov na bezpečnosť detí na detskom ihrisku bolo vybudované svojpomocne drevené oplotenie. Brigáda sa konala 2. 10. 2021 . Účastníci: P. Brondoš,  F.Cenkner, Filip Cenkner, M. Fenčák, Jurek, B. Magic, M. Marcinko,M. Mokriš, M.Matta, M. Vachaľ. Materiál zabezpečila obec.

Obec opravovala začiatkom septembra strechu pekárne, ktorá je jej vlastníctvom. Oprava pozostávala z výmeny strešnej krytiny a pod časťou strechy bola nanovo robená izolácia. Oprava si vyžiadala náklady 9 743, 20 eur.

Celkovo boli skolaudované 3 domy a vydaných 5 stavebných povolení.

Podujatia

Konali sa v obmedzenom režime najmä v letnom a jesennom období po uvoľnení protipandemických opatrení. Popri deťoch sa nezabudlo ani na seniorov, ktorým obec nachystala a rozniesla 85 vianočných balíčkov. Plánované  veľkonočné podujatie sa nekonalo, miesto toho deti vyrobili doma papierové vajíčka, ktorými ozdobili javor pred obecným úradom. Za odmenu získali drobné darčeky, ako aj knihy. Tie darovala p. Biačková.

5. 6.  Medzinárodný deň detí. Podujatie zorganizovala komisia KUKO. Pri realizácii pomáhali: Peter Bakaj, mládežníci Simi a Majka Takáčové, Marek Nohaj, Samo Belak a Martina Guzová . Pohostenie zabezpečila obec. Účastníci si mohli pochutiť na vlastnoručne opečených špekáčikoch, osviežiť sa kofolou a pivom a ako bonus pre deti bola  cukrová vata. Pri loptových hrách a súťažiach sa deti dobre vyšantili.  Najviac  si deti získali hra s balónom naplneným vodou, či hra s fúrikmi, pričom fúrik bol raz rodič a následne dieťa. Počet účastníkov: 60 detí a 17 dospelých.

26. 6. športový deň sa uskutočnil po druhýkrát. (podrobne viď kapitola šport)

1. 9.  vyhlásenie zvona za národnú kultúrnu pamiatku

Niekoľkoročné  úsilie,  povýšiť zvon na národnú kultúrnu pamiatku,  prinieslo   svoje ovocie, v lete tohto roku. Táto udalosť sa prezentovala verejnosti  prvého septembra. Podujatím sa obec zapojila do  Dní európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD), ktoré sa práve v tento deň  začali na Slovensku. Na tlačovej konferencii bolo toto podujatie vybrané hlavným koordinátorom na prezentovanie za DEKD 2021 akcie Košického kraja, v rámci celoslovenských prezentácií.

   Hrašovícky zvon, hlavný protagonista tohto sviatočného podujatia sa rozozvučal o 14. hodine pod rukami  jedného z troch nových zvonárov: Michal Bučko, Peter Ujházi, Pavol Staňo. Všetci traja prevzali z rúk starostky Renáty Demkovej  osvedčenie o ručnom zvonení. Tomuto aktu predchádzala ekumenická bohoslužba –  požehnania zvona za účasti farárov z Evanjelickej cirkvi a.v. Dušana Havrilu, Reformovanej  cirkvi Eriky Domonkošovej a Rímskokatolíckej cirkvi Dominika Macáka. Odborný popis zvona, ktorého autorom  bol Juraj Gembický z Krajského pamiatkového úradu v Košiciach, v jeho zastúpení, predniesli  Miroslav Sopko z Ministerstva kultúry SR a redaktor rádia Lumen  Martin Ďurčo.  Báseň o zvonoch, od zvonárky Alžbety Pribulovej zo Šarišských Bohdanoviec, predniesla Jana Amrichová.  Spestrením akcie bola výstava  zvonov a zvončekov zvonolejára Jakuba Vorobeľa z Chotče, doplnená o názornú ukážku odlievania zvona, ktorá sa stretla s mimoriadnym záujmom verejnosti. Takisto výstava fotografií o zvone, zvonici a bývalých hrašovíckych zvonároch pripravená obcou.  Nuž a deťúrence neskrývali radosť z toho, že si na vystavovanom zvone mohli vlastnoručne zazvoniť. Počet účastníkov: cca 60.

6. 12.  Mikuláš tak ako v predchádzajúcom roku navštívil deti, spolu so  svojimi pomocníkmi čertom a snehulienkou, priamo v ich domovoch. Mal čo robiť, lebo odovzdať 75 deťom darčeky dá poriadne zabrať. Na úspešnom podujatí sa podieľali:  Martin Černík, Filip Cenkner, Katka Gregová. Mikulášske  balíčky zabezpečila obec spolu so tradičným sponzorom p. Spišiakom, ktorý daroval do balíčkov ovocie.

 Cirkevný život

Ani veriacim bez ohľadu na vierovyznanie sa nevyhli opatrenia obmedzujúce pastoračnú činnosť i verejné slávenie bohoslužieb.  Po druhýkrát sa neslávil v kostoloch najväčší sviatok kresťanov Veľká noc. Bohoslužby  boli obnovené 19. apríla po viac ako 100 dňoch. Bolo  potrebné však zachovávať stanovené obmedzenia: povinný negatívny test na Covid-19 (alebo potvrdenie o dvoch týždňoch od druhého očkovania), respirátor FFP2 v interiéri, zachovanie odstupov, dezinfekcia rúk a obmedzený počet prítomných veriacich. V našom kostole, vzhľadom na plochu to bolo15 osôb, 5 miest z toho bolo vyhradených pre členov rodiny, na úmysel ktorých bola omša slúžená.  Podobné obmedzenia platili i pre krsty, sobáše a pohreby  Cez leto sa opatrenia uvoľnili, takže sme mali odpustovú slávnosť na sviatok sv. Marty a spoločnú ekumenickú bohoslužbu 1. septembra. Potom opäť nastali obmedzenia počtu veriacich  na bohoslužbách, čo sa prenieslo až do nasledujúceho roku.

17.12.  sa po prvýkrát sa v konali v kostole roráty  (bohoslužba konaná ešte pred východom slnka, za tmy ) o 6,30 hod. bol  kostol osvetlený len plamienkami sviečok v kahancoch umiestnených popri  laviciach a na oltári. V tejto atmosfére sa konala omša. Pokojné a krásne.

List sv. Ladislava dostal nový šat – formát A4 a zmenila sa, od septembra, periodicita vydávania z týždennej na  mesačnú.

Pokladnicu vedie p. Marcela Cenknerová. Funkciu kostolníka od začiatku vykonáva František Köver,  pribudlo mu aj zvonenie na elektronických zvonoch.

V čase zatvorenia  kostolov mali možnosť veriaci reformovanej  a evanjelickej cirkvi využiť audio bohoslužby a písané kázne, príhovory duchovných evanjelickej cirkvi na webovej stránke.

V Hrašovíku sa bohoslužby  reformovanej cirkvi konali 6 –krát, takmer vždy v 2. nedeľu v mesiaci. Zúčastňovali sa na nich reformovaní aj evanjelickí veriaci v počte 6-10. ľudí. Nedostatkom bola neúčasť mladších členov. Večera Pánova pre nezáujem členov nebola vyslúžená.

Knižnica

Do knižnice obec zakúpila 29 kníh za  365 eur. Knižnicu navštevovalo 40 čitateľov, ktorí si vypožičali  808 kníh. Z toho vo veku do 15 rokov 6 detí.  V čase pandemických opatrení bola knižnica zatvorená.

 Šport

 Korona podnietila športovú aktivitu ľudí. Pribudli pravidelní bežci prekonávajúci vzdialenosť smerom na Furču , neraz i so svojimi psími miláčikmi. K nim sa pridávali na prechádzkach rodiny s malými deťmi. Tie väčšie, neraz vzbudzovali obavy  dospelých, pri jazde dedinou na elektrických kolobežkách. Zo športov je medzi  dospelými záujem o volejbal. 6-7 členná skupinka sa pravidelne stretávala, ak to covidové opatrenia dovoľovali,  a zápolili na ihrisku v neďalekých Košiciach. Nové ihrisko si získalo obľubu  medzi deťmi. Kľúče od ihriska, kde pribudlo osvetlenie a 2 nové bránky  si môžu vyzdvihnúť na obecnom úrade alebo u predsedu športovej komisie Ing. Magica.  Po brigáde, pribudli na ihrisku čiary, pre loptové hry. Vyvrcholením športových aktivít bol športový deň pre deti i dospelých 26. 6. Najväčší záujem prejavili  detskí súťažiaci o  šprint na kolesách,  beh a futbal. U dospelých jednoznačne vyhral volejbal. Pretekalo sa nakoniec v 5 disciplínach: beh, preteky na kolesách (bicykloch, kolobežkách korčuliach), basketbal, volejbal, futbal. Podujatia sa zúčastnili aj vnúčatá našich obyvateľov žijúce mimo obce.

Výsledky: beh najmenší: 1. Dávid Bodnár, 2. Benjamín Sokolský, 3. Max Magic, žiaci: 1.Matúš Šefara, 2. Eliška Cenknerová, 3. Dominik Gašpar, starší žiaci: 1. Naďa Brondošová, 2. Peter Spišiak, Zuzka Konopásková, bicykel najmenší: 1. Dáša Brondošová, 2. Dávid Bodnár,3. Timi Polovka, žiaci: 1. Tomáš Stolár,2. Matúš Šefara,3. Janko Bodnár, starší žiaci: 1. Peter Spišiak, 2. Dávid Bodnár, 3. Zuzka  Konopásková,  beh na kolobežke najmenší: 1. Peter Cenkner, 2. Benjamín Sokolsky, 3. Timi Polovka.

Dobre padla od smädu kofola a pivo, hlad zahnal guľáš pripravený pod vareškou  M. Černíka. Počet účastníkov: 71 detí a dospelých.

Životné prostredie

Ovocné stromčeky majú v aleji už 2 roky a opäť po druhý rok im 27. apríla prišiel tvarovať korunku rezom skúsený záhradkár RSDr. A. Župa, ktorý má nad obecnou alejou patronát. Obec zabezpečila na odvoz odpadu mimo separovaného, veľkokapacitné kontajnery. Pretrvávajúcim problémom  je využívanie kontajnerov občanmi nielen na cintorínsky odpad ako aj neodstraňovanie výkalov po psoch pred domami v obci.

Obyvateľstvo

Štatistické údaje

K 31. 12. mala obec 410 obyvateľov. Oproti roku 2020 pribudlo rekordných 21 obyvateľov.

Manželstvo uzavreli 2 páry. Sobáš uzatvorili Ivan Havrila a Kristína Havrilová rod. Hodermarszká dňa 17. 9. 2021 v Evanjelickom kostole v Košiciach a Štefan Béreš a Erika Hodermarszká  dňa 4. 12. 2021 v Rozhanovciach, v sobášnej sieni na obecnom úrade. V roku 2021 sme zaznamenali  2 úmrtia a 2 narodenia detí. 21. 1. umrela vo veku 80 rokov Alžbeta Staňová rod. Tóthová  a 16. 4. Viera Vargová rod. Zimmermannová vo veku 62 rokov. 17. 1.  sa narodil Julian Vaško a 17. 5. Filip Köver.