Preskočiť na obsah

Rok 2022

Život v obci
„Vážení občania, 14. januára 2022 o 15. hodine si ručným zazvonením
pripomenieme 77. výročie odvlečenia 21 chlapov z Hrašovíka na nútené práce
do Nemecka“, ozvalo sa začiatkom januára z miestneho rozhlasu. Obec tak
začala napĺňať sľub o využívaní národnej kultúrnej pamiatky – historického
zvona pri pripomínaní si významných udalostí. Zvon sa rozozvučal aj na jeseň
pri sadení lipy U kráľovnej.
Dejiny našej obce rezonujú i v školských prácach. Adam Kubiš, študent 3.
ročníka gymnázia spracoval seminárnu prácu Dr. Ivan Pietor a Hrašovík, v ktorej
sa využitím dobových archívnych dokumentov, fundovane zhostil tejto témy.
Začiatok roka bol pre ľudí psychicky náročný. Covid ešte nepovedal posledné
slovo, počty novo zaočkovaných, napriek sľúbenej finančnej odmene od
ministra financií I. Matoviča nestúpali. Ukázalo sa, že pre toho, kto sa nechce
zaočkovať, nie je finančná odmena motiváciou. Tou by malo byť predovšetkým
zdravie. Medzi ľuďmi rezonovala od polovice januára napätá situácia na
Ukrajine.
Uvoľnenie proticovidových opatrení prinieslo rozprúdenie viacerých
spoločenských aktivít. Mladé ženy sa začali stretávať na obecnom úrade pri
ručných prácach, pod vedením p. Boženy Varhanovskej a zdokonaľovať sa
v týchto zručnostiach. Občania na vyšnom konci zas iniciovali priateľské
stretnutie so susedmi. Sadili sme lipu, symbol slovanstva, pri vstupe do obce,
k lipám, ktoré sa podarilo zachrániť pred piatimi rokmi, vďaka iniciatíve
občanov.
V nedeľu 11. 12. sme sa zobudili do záľahy snehu a prudkého vetra, ktorý
vytváral snehové jazyky, najmä na otvorených priestranstvách. Cesta do obce
nebola zjazdná. V parčíku spadol cez cestu strom, takže cesta bola neprejazdná
na niekoľko hodín. Traktor s pluhom mal problémy pri odhrabávaní snehu
v dedine. Nebola ani katolícka omša, pretože auto s duchovným sa ráno
dostalo len po Hydačku. Pred obedom sneženie ustalo a cesta do obce sa sprejazdnila.
Koncom roka mali 2 cukrárky z pekárne JUNO plné ruky práce. Upiecť 12 000
zákuskov za 5 pracovných dní dalo veru poriadne zabrať.
Prvé dni vojny na Ukrajine očami kronikárky
Od polovice januára napätá situácia na Ukrajine, hroziaci vojnový konflikt,
znepokojoval ľudí. Olej do ohňa prilievali i média. Informácia (14. 2.), že Ukrajinu opúšťajú tamojší oligarchovia, bola znepokojujúca. Hovorilo sa o tom, že k útoku dôjde 16. 2. v stredu – ( podľa Američanov). Médiá to vyvracali, že
v stredy sa vojny nezačínajú. Ruský prezident Putin hovoril v médiách
o sťahovaní sa 100 000 vojakov z cvičenia v blízkosti ukrajinských hraníc
a naopak Američania tvrdili, že ich tam pribudlo ešte ďalších 50 000. Iní
vraveli, že k napadnutiu dôjde až po skončení zimných olympijských hier
v Číne. A mali pravdu. 24. februára 2022 približne o 4. hod.15 minúte začali
ruské vojská obsadzovať z viacerých strán Ukrajinu. Stalo sa to, čo nikto???
nečakal. Slovensko sa začalo pripravovať na prílev utečencov. Už sú desiatky
mŕtvych medzi vojakmi aj civilistami. Na hranici vo Vyšnom Nemeckom sa čaká
ku nám viac ako 2 hodiny. Panika zatiaľ nie je. Aj naši ľudia si začínajú
uvedomovať, že ukrajinská hranica sa od nás nachádza, čo by kameňom
dohodil. Vojna v Európe v 21. storočí sa javí ako sci-fi. Žiaľ, je to skutočnosť.
Covid prestáva byť hlavnou témou a to ešte netušíme, že keď sa budeme lúčiť
s rokom 2022 bude vojna naďalej pokračovať a ľudia si na ňu u nás paradoxne
zvyknú.
Vojna, podľa moskovských vyhlásení špeciálna operácia, vstúpila vo štvrtok 27.
februára do druhého týždňa. Medzi ľuďmi vládnu obavy, znepokojení sú najmä
mladí s malými deťmi. Naše hranice prekročilo už okolo 100 000 Ukrajincov. Sú
to ženy s deťmi, ukrajinskí muži vo veku18 až 60 podliehajú brannej povinnosti.
Moje poznatky z návštevy Košíc týchto dní: na vlakovej stanici ženy s deťmi,
ale i zahraniční študenti, vysokoškoláci študujúci na Ukrajine. Všetci bez rúšok,
na autobusovej stanici položené krabice s vodou, pampersky, zatiaľ bez
informačného systému. Nedeľa 6. 3. na chodníkoch žlté šípky smerujúce od
autobusovej a železničnej stanice do záchytného centra na parkovisku Červenej
hviezdy, s textom Help UA. Na autobusovej stanici informačný bod s nástenku
v ruskom jazyku o možnosti získať potrebné info na zverejnenom telefónnom
čísle. Zdarma. Veľa mladých ľudí dobrovoľníkov v zelených a pomarančových
reflexných vestách s nápisom Slovakia na železničnej stanici. V obci sú tiež
ukrajinskí utečenci, tých prichýlili, tu žijúce ukrajinské rodiny. Cestou na
zastávku autobusu stretávam uto s ukrajinskou značkou, s mladou, blúdiacou
šoférkou.
„Dobrá studňa v suchu vodu dáva; dobrý priateľ v núdzi sa poznáva.“ I takéto
príslovie na webe obce mobilizuje občanov k pomoci ukrajinským utečencom.
Obec uskutočnila zbierku trvanlivých potravín a hygienických potrieb, ktoré
odovzdala starostka na SČK Košice-okolie. Poďakovanie patrilo rodine Lenky
Köverovej – Amrichovej, Alžbety Šmelkovej, Boženy Rostášovej, Slávky
Jurekovej, Emílie Bučkovej, Zdeňky Fazekašovej, Jane Amrichovej, Emílii Köverovej, Darine Fazekašovej a Renáte Demkovej za pomoc v núdzi. Mnohí
obyvatelia prispeli finančne na oficiálne účty.

Covid -19
Na očkovanie proti covidu mohli občania posledný krát využiť 9. 1. mobilnú
očkovaciu službu KSK, ktorá prišla do obce. Zaočkovať sa dalo 43 ľudí z toho 35
našich obyvateľov.
Začiatkom februára stúpol počet nakazených omikrónom (ďalší variant covidu)
na Slovensku až na 20 000. Každý druhý PCR test bol pozitívny. Pacientov
s covidom tvorí až 70 % tých, čo nie sú zaočkovaní. Médiá priniesli správu, že
Slovensko je na deviatom mieste rebríčka najzasiahnutejších krajín nákazou
koronavírusu a na prvom mieste z krajín V4 podľa údajov servera
ourworldindata.org. /zdroj: internet:Pravda 07.02.2022/
Od 15. februára sa začínajú opatrenia uvoľňovať a všetky prevádzky
maloobchodu môžu fungovať v režime základ. Služby ako napr. reštaurácie,
hotely… zostali naďalej v režime OP, teda pre tých, ktorí sú zaočkovaní alebo
prekonali koronavírus. K zásadnému zrušeniu opatrení došlo od 26. 2., tieto
umožnili opätovné organizovanie hromadných podujatí s čiastočným
kapacitným obmedzením.
Utečenecká vlna z Ukrajiny urýchlila rušenie covidových opatrení.
Od 21. 4. prestala platiť povinnosť nosiť respirátory, tieto zostali povinné len
v zdravotníckych zariadeniach a ústavoch sociálnej starostlivosti. Túto zmenu
zaregistrovala okamžite verejnosť, takže v tento deň, v ranných autobusoch
boli už cestujúci až na výnimky bez rúšok.
V júli sme zaznamenali na Slovensku, ale aj všade na svete, opäť nárast
ochorení covidom typu B4 a B5. Začalo sa aj s očkovaním ohrozených skupín
seniorov a ťažko chorých 4. posilňujúcou dávkou bez toho, aby sa museli
zaregistrovať. O toto očkovanie bol medzi verejnosťou minimálny záujem.
Ochorenie na covid sa stalo po viac ako dvoch rokoch bežnou vírusovou
chorobou, s ktorou sa treba naučiť žiť.

Samospráva obce
Uskutočnilo sa 5 riadnych a 1 mimoriadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva. Boli prijaté 2 VZN: o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady. Ten bol stanovený vo výške 0,06 EUR pre poplatníka
a kalendárny deň a 0,06 EUR za 1 kg drobného stavebného odpadu, VZN o
miestnom poplatku za rozvoj z novobudovaných stavieb, ktorý sa použije na investičné výdavky. Pre stavby na bývanie bol schválený poplatok 5 EUR za m2,
stavby na podnikanie 12 EUR za m2. Všetci novozvolení poslanci návrh VZN
o zvýšení daní na rok 2023 zamietli.
Bol schválený doplnok k VZN č. 3/2014 o nakladaní s biologicky rozložiteľnými
komunálnymi odpadmi. Poslanci starého OZ sa zaoberali o. i. : žiadosťou p.
Havrilu st. o zmene účelu využitia doterajšieho pohostinstva na polyfunkčnú
budovu. Všetci poslanci túto zmenu neschválili. Ďalej rekonštrukciou obecných
ciest na posledných 3 úsekoch, bezpečnou premávkou – osadením dopravných
zrkadiel, osadenia dopravnej značky Daj prednosť v jazde pri ceste na Vyšnom
záhumní, komunálnymi voľbami, zvýšením pracovného času starostu v novom
volebnom období z doterajších 6 hod. na 8 hod. Tento bol väčšinou poslancov
schválený.
Ustanovujúce slávnostné zasadnutie novozvoleného obecného zastupiteľstva
sa konalo 12. 11. 2022. Za poslanca oprávneného zvolávať a viesť zasadnutie
obecného zastupiteľstva bol ustanovený M. Černík. Boli zvolené jednotlivé
komisie a v ďalšom období doplnené aj o členov:

 • komisia na ochranu verejného záujmu: predseda M. Černík, členovia E.
  Bučková, I. Havrila
 • komisia verejného poriadku: predseda I. Havrila, členovia M. Černík, D. Béreš,
  K. Dobranský
 • kultúrna komisia: predseda P. Bakaj, člen M. Černík
 • športová komisia: predseda K. Dobranský, členovia: P. Bakaj, D. Béreš ,I.
  Havrila. Voľba obecného kontrolóra sa uskutočnila 24. 4. 2022. Po
  dosluhujúcom p. Schimarovi sa ňou, na obdobie 6 rokov, stala Mgr. Daniela
  Lukáčová z Nižnej Kamenice.
  Obecné zastupiteľstvo schválilo vyrovnaný rozpočet obce na rok 2022,
  uznesením č. 4/2021 13.12. 2021 vo výške 116 000 eur.
  Obec v roku 2022 hospodárila nasledovne: skutočné príjmy spolu: 139 035,75
  eur, výdaje spolu: 119 968,14eur. Výsledok hospodárenia za rok 2022
  predstavuje 6 592,69 eur. Celý prebytok hospodárenia 6 592,69 eur bol
  prevedený do rezervného fondu obce.

Komunálne voľby
sa konali 29. októbra, po prvýkrát spolu s voľbami do vyšších územných celkov.
Na funkciu starostu kandidovala doterajšia starostka Renáta Demková (NEKA).
Kandidatúru Ing. Branislava Magica volebná komisia neodobrila (po
konzultáciách s okresnou volebnou komisiou) pre nesplnenie zákonných
podmienok o predložení kandidačných listín kandidáta za politickú stranu, ktoré mal podať splnomocnenec strany SaS za ktorú kandidoval a nie kandidujúci
sám za seba. Starostkou sa opätovne, po piatykrát stala p. Renáta Demková
s počtom hlasov 158. Účasť na voľbách bola v obci 60%, (celoslovensky
46,19%). Volieb sa zúčastnilo 195 voličov, platných bolo 189 hlasov. Za
poslancov kandidovali 7 obyvatelia, zvolení boli: Peter Bakaj 155 hlasov, Dušan
Béreš 129 hlasov, Ing. Ivan Havrila 126 hlasov, Ing. Kamil Dobranský 123 hlasov,
(všetci NEKA) Martin Černík (Sme rodina) 104 hlasov. Neúspešní kandidáti Ing.
Ladislav Varga (OĽaNO) 68 hlasov a Ondrej Bartoš (KDH) 58 hlasov.
Na voľbách do Košického samosprávneho kraja sa z celkového počtu 325
oprávnených voličov zúčastnilo hlasovania 195 voličov. Počet platných lístkov
na voľby predsedu KSK bol 165 a na voľby do zastupiteľstva 150. Predsedom
KSK sa opätovne stal Ing. Rastislav Trnka (v obci získal z kandidátov najviac 64
hlasov).

Výstavba v obci
Po výraznej stavebnej aktivite Nehrašovíčanov po minulé roky, zaznamenali
sme intenzitu výstavby nových domov domácimi Hrašovíčanmi. Celkovo boli
skolaudované 3 domy a vydané 2 stavebné povolenia, 1 stavebné povolenie na
chatu a jedno búracie povolenie na dom č. 75. Najvýznamnejšou stavebnou
akciou bola rekonštrukcia miestnych komunikácií, ulica v smere na Rozhanovce
a nájazd na most od Rozhanoviec, slepá ulica od č. domu 54, ulica od č. domu
79 k lesu.
Rekonštrukciu realizovala spoločnosť Spojmix plus s.r.o z Kostolian
n/Hornádom, vo výške 58 803,10 EUR. S obnovou sa začalo v piatok 23. 9.
Pripravovali sa výpuste a kanály, pri tom pomáhali aktivační pracovníci, utorok
sa dával podklad pod asfalt a v stredu sa už asfaltovalo.
Z dôvodu bezpečnosti na obecných cestách bolo 11. 7. umiestnené zrkadlo pri
zákrute cesty na vyšný koniec pri dome č. 89 a ďalšie sa namontovalo pri dome
č. 39 (F. Köver) pre autá odchádzajúce z Vyšného záhumnia, pri športovom
ihrisku v smere z Vyšného záhumnia sa osadila značka daj prednosť v jazde.
Obec dala inštalovať kamerový systém na 4 miestach, ktorým sa sleduje
priestranstvo cintorína, detského ihriska, športového ihriska a kostola z dôvodu
ochrany týchto objektov pred vandalmi. Systém bol zavedený 30. mája firmou
Buky v hodnote 2 247,12 € .


Podujatia
Do súťaže Veľkonočné vajce 2022 sa zapojilo 5 súťažiacich. Výsledkom sú
krásne vajíčka. 22 hlasujúcich (SMS, mail, telefonicky) rozhodlo, že 1. miesto obsadila Zuzka Konopásková, 2. miesto Viktorka Kövérová a 3. miesto Dávidko
Kövér.

11.6. Deň detí sa konal neskôr, ako zvyčajne, kvôli nepriaznivému počasiu.
Tento rok sa mimoriadne vydaril. Konali sa tradičné súťaže, nechýbali lákadlá
ako cukrová vata, popcorn či kofola. Najväčší úspech však zožalo planetárium
postavené v podobe veľkého stanu v kultúrnom dome, premietali sa v ňom
pohľady na našu oblohu i hviezdy. Zaujalo to aj dospelých. Vystriedali sa v ňom
postupne viaceré skupinky, ktoré si odskočili z detského ihriska.
Počet účastníkov: 116, z toho 61 detí

Hrašovícki jedničkári
30.6. sa zišli na obecnom úrade, v rukách vysvedčenia so samými jednotkami.
Tými sa pochválili a odmeny získali: David Kövér, Eliška Cenknerová, Miško
Mokriš, Nina Jašková, Nina Jureková , Martin Matta.

2.9. Rozlúčka s letom. Pod týmto názvom pripravila obec záverečné letné
podujatie pre malých i veľkých. Tí najmladší mali radosť zo stretnutia
s rozprávkovými postavičkami z Detičkova – klubu, ktorý pôsobí na sídlisku
Ťahanovce. Množstvo pesničiek, tančekov rozprúdilo krv aj ich rodičom. Najmä
pre nich bol pripravený večerný film, ktorý vzhľadom na nepriazeň počasia sa
nemohol konať pod holým nebom, ale v kultúrnom dome. Počasie dalo
každému znať, že prichádzajú jesenné teploty a horúčavy sú ta tam. Veľkým
lákadlom boli čerstvo vyrobené pukance Petrom Bakajom, hotdogy zo
šikovných rúk M. Bučkovej a M. Bartošovej. Ako vždy nechýbala kofola a pivko
čapované Martin Černíkom. Techniku a premietanie filmu mal na starosti p. Bučko.
Počet účastníkov: 102

24.9. o 14. hod. sa začalo podujatie organizované obcou v rámci Dní
európskeho kultúrneho dedičstva „100-ročné hrašovícke lipy“, ktorého nosnou
časťou bolo zasadenie novej lipy k doterajším trom historickým lipám. Len
vďaka odhodlaniu hrašovíckych občanov neboli tieto lipy vyrúbané. Práve toto
ich odhodlanie rezonovalo v príhovoroch hostí, p. Rovinského, poslanca
a ochranárskeho aktivistu, kampanológa p. Gembického, ochranára historickej
zelene p. Sobotu, pod ktorého odborným dohľadom a aktívnej účasti na sadení
bola štvrtá lipa zasadená. Lipy a ich záchranu priblížila návštevníkom panelová
výstava fotografií. V úvode programu, p. starostka Demková, predstavila lokalitu „U kráľovnej.“ Viac o tom vo svojich vystúpeniach prezradilizástupcovia mladej generácie, Dávid Kövér a Martina Bučková (v zastúpení autorky rozprávky o kráľovnej Svetlane, Gabiky Makovej). Práve títo protagonisti boli hlavnými aktérmi sadenia lipy. Nedali sa zahanbiť ani ďalšie deti a priložili ruku k lopate, nielen symbolicky. Podujatie spríjemnila svojím spevom skupina FS Lingov. Počet účastníkov: 60

14.10. sa v rámci Mesiaca úcty k starším uskutočnilo stretnutie dôchodcov
v kultúrnom dome. Dostali plátenné tašky s erbom obce, do tašiek prispel
kandidát na predsedu KSK Erik Ňariaš plagátikmi a balením výživových
doplnkov a obec pridala pero s erbom obce a druhú pohľadnicu obce.
Premietal sa videohovor pána Ňariaša. Spevom prišli pozdraviť účastníkov
členovia skupiny Košicke chlopi. Hrali aj na želania občanov. Nechýbalo ani
výdatne občerstvenie.
Počet účastníkov: 50

4.11. sa konal Halloween. Zdá sa, že dvojročná kovidová pauza sa neodrazila
negatívne na účasti na tomto už dlhoročnom podujatí. Tento rok sa doslova
vyšantili deti i dospelí a na ich tvárach prevládal viac úsmev ako strach.
Parochne, kostýmy, zmenili dospelých na nepoznanie. Nechýbala súťaž o naj
tekvicu. Tento titul získala tekvica rodina Vachaľová, 2. miesto tekvica Lukáša
Koteka a 3. miesto tekvica Martiny Fazekašovej. Najkrajšie masky kategória do
10 rokov – 14 súťažiacich 1. miesto Adam Kotek – klaun, 2. miesto Tobias Kolárik Zoro, 3. Emka Forgáčová – kostra, nad 10 r.- 6 súťažiacich 1. miesto Evita Kilk a Patrícia Palenčárová – čierna a biela nevesta, 2. miesto Dávid Kövér – kostlivec,

3. miesto Zuzana a Nela Konopáskové, dospelí 4 súťažiaci 1. miesto Jana Kotek Anderlová – nočná mníška, 2. miesto – Jana Vargová a Lenka Vargová – bosorky, 3. miesto Petra Stuhr – čierna vdova.
Podujatie pripravili vrátane výzdoby sály: R. Demková, V Bučko, L. Varga, B.
Varhanovská, M. Bartošová.
Počet účastníkov : cca 50


V sobotu 26. 11. zorganizovali rodiny Cenknerovcov a Mokrišovcov, pre
pandémiu vlani odkladané stretnutie, dá sa povedať, že nultý ročník So susedmi
na Katarínu. Viacerí, ktorí sa chystali, nemohli prísť, pretože ich skolil stále ešte
šarapatiaci covid, či iné choroby. Susedia si pomyselný stan rozložili na parkovisku Cenknerovcov. P. Magic pripravil chutnú kapustnicu, ktorá sa varila
priamo pred očami divákov. Každý prispel svojím dielom nejakou to dobrotou,
v okolí, popri kapustnici rozvoniavali langoše, na zohriatie varené vínko, či
domáci koláč. I počasie prialo a celkom pred poludním na chvíľku vykuklo
slniečko. Všetci boli spokojní. Veď niet nad dobré susedské vzťahy !
Na tom istom mieste sa stretli susedia na Silvestra, aby sa rozlúčili so starým rokom.

10.12. po prvýkrát prišiel Mikuláš (Martin Černík) s anjelom a čertom (sestry
Konopáskové) za hrašovíckymi deťmi do parčíka uprostred obce. Ťahanie saní s
darčekmi si vyžiadalo poriadnu námahu, pretože namiesto snehu sa rozpršalo
a dážď postupne naberal na intenzite. Deťom i rodičom to vôbec nevadilo.
Rozsvietený vianočný stromček v parčíku (tiež tam bol po prvýkrát) navodzoval
predvianočnú atmosféru. Prichádzajúce deti z vyšného konca nezabudli ani na
hrnčeky na čaj, do ktorých im pani starostka spolu s pomocníčkami s Mimou
a Milkou nalievali horúci čajík. Dospelí sa mohli zohriať pri starostovskom punči,
Tie smelšie deti zarecitovali Mikulášovi básničku alebo zaspievali pesničku. Ani
tie čo sa neosmelili, nezostali bez mikulášskeho balíčka.
Počet účastníkov: 80

30.12. Zejdzeme še na Štefana. Na tradičnom podujatí hrala hudobná skupina
z Košíc New Barbados.
Počet účastníkov: 64

Cirkevný život
Od 17. januára, každý deň v tomto týždni bola v televízii Lux predstavená
farnosť Košická Nová Ves v rámci programu Týždeň s farnosťou. V rámci filiálky
hovorila starostka Renáta Demková o spolužití občanov troch cirkví, výstavbe
kostola vyhlásení zvona za národnú kultúrnu pamiatku.
(https://www.tvlux.sk/archiv/play/_27459)
V sobotu 30. 7. sa uskutočnilo stretnutie pri guľáši, ktoré zorganizoval d. o.
Dominik Macák ako súčasť odpustovej slávnosti sv. Marty. Pozvaní boli všetci
obyvatelia obce. Aj keď sa po hodinke spustil tak potrebný dážď, účastníkov to
neodradilo. Dočasný úkryt im poskytol prístrešok kostola. Najmä deti mali
veľkú radosť z padajúceho dažďa z odkvapu, ktorý im poskytol veľa radosti,
kvapkajúca voda z neho ich zmáčala do nitky. Odpustovú slávnosť v nedeľu
celebroval d.o. Peter Lazor z Lemešian, našu kantorku zaskočila, počas
dovolenky, p. Papcúnová z neďalekých Beniakoviec.

Aj tohto roku sa konali v kostole roráty. Začínali sa o 6,30 hod. ešte za tmy.
Veriaci prichádzali do kostola zo rozsvietenými lampášmi, kostol bol tiež
ponorený do svetla z blikotajúcich sa sviečok. Na roráty prišli aj tí, ktorí sa po
ich skončení ponáhľali za prácou do Košíc.

7.8. duchovný milo prekvapil farníkov. Priviedol do kostola 2 študentky
z Bieloruska, študujúce hudbu v Grazi a Parme. Bol to taký milý, nečakaný dušu
povznášajúci koncert.
V piatok 23. 9. sa rozozvučal v kostole nový syntetizátorový organ. Na jeho
zakúpenie v sume 1 529 eur prispeli veriaci v zbierke sumou 900 eur. Medzi
nimi i jedna členka evanjelickej cirkvi.
V stredu 21. 12. o 17, 30 hod. sa zišli v kostole deťúrence so svojimi rodičmi,
aby po prvýkrát pomohli pri výzdobe vianočného stromčeka.
Bohoslužby evanjelickej a reformovanej cirkvi sa uskutočňovali v čase tak ako
po predchádzajúce roky.

Knižnica
Do knižnice obec zakúpila 23 kníh za 380 eur. Knižnicu navštevovalo 43
čitateľov, ktorí si vypožičali 1167 kníh. Z toho vo veku do 15 rokov 8 detí.

Šport
Medzi dospelými prevláda pravidelný každodenný beh po dedine a jej okolí, či
návšteva telocviční v okolí. K športom, ktoré nemajú masový charakter, sme
zaznamenali závodné krasokorčuľovanie.
Športový deň plný súťaží „Hrašovík športuje“ zažili deti i rodičia 24. mája už po
tretí krát. Po prvýkrát súťažili i dospelí. 4 odvážlivci vyskúšali si beh (manželia
Lenka a Slávo Kövérovci, Š. Mokrišová a p. Gregová. Deti podľa vekových
kategórií súťažili v behu i na bicykloch. Záujem bol o loptové hry na ihrisku.
Výsledky: beh najmenší: 1. David Bodnár, 2. Izabela Regendová, 3. Miriam
Kövérová, žiaci: 1. Janík Bodnár, 2. Dominik Gašpar, 3. Olívia Magicová, starší
žiaci: 1. Zuzka Konopásková, 2. Tomáš Varga, 3. Eliška Cenknerová, bicykel
najmenší chlapci: 1. Vilko Varga, 2. Timotej Polovka, 3. Július Varga, najmenšie
dievčatá: 1. Miriam Kövérová, 2. Izabela Regendová, 3. Emma Forgáčová, žiaci: 1.Olívia Magicová, 2.Dominik Gašpar, 3. Janík Bodnár, starší žiaci: 1. Tomáš Stolár, 2. Nelka Konopásková, 3. Zuzka Konopásková
Po dobrých výkonoch dobre padol guľáš šéfkuchára M. Černíka a chutila
rôznofarebná cukrová vata a pukance od P. Bakaja.
Počet účastníkov: 60

Životné prostredie

21.4. udelil Natur Pack obci Hrašovík certifikát za rok 2021 za triedenie
komunálneho odpadu. Občania vytriedením 24 486 kg odpadu ( 63,44 kg na
obyvateľa, celoslovensky v r. 2020 60 kg na obyvateľa) prispeli k zlepšeniu
životného prostredia. Koncom októbra začali Mestské lesy Košice
s rekonštrukciou cyklistickej cesty od rázcestia Furča – Košická Nová Ves až po
prvý dom pri lese v Hrašovíku. Zároveň vymieňali skruže a čistili jarok. Obec
zakúpila 5 kontajnerov z toho 4 na veľkoobjemový odpad a 1 na stavebný
odpad. Obec 2x počas roka kosila priekopy od Hydačky po obec.

Obyvateľstvo
Štatistické údaje

K 31. 12. mala obec 414 obyvateľov. Oproti roku 2021 pribudlo 6 obyvateľov.
Manželstvo uzavreli 3 páry. V roku 2022 sme zaznamenali 4 úmrtia a 5 narodení
detí.

Manželstvo uzavreli Petronela Kuzicová a Rafael Santos Chirinos Aedo – 24.3. na Obecnom úrade Rozhanovce, Jakub Tutko a Daniela Korečková 2.7. na Obecnom úrade Rozhanovce, Juraj Cibuľa a Eva Husnajová – 17. 9. v Greckokatolickom kostole v Rozhanovciach.

9.2. nás opustil najstarší muž Rudolf Nagy, jeden z tých, ktorý má veľkú
zásluhu na postavení kostola, vo veku 89 rokov, 19. 2. zomrela Mária
Plachetková rod. Köverová vo veku 96 rokov (pochovaná bola v Olšovanoch), 27.6. vo veku 87 rokov Milena Fodorová rod. Fazekašová, 11. 12. vo veku 80 rokov Marta Hrehorová rod. Kövérová.

Narodili sa: Heidi Tâf Welsby 3. 1. ,
Edwin Alex Chirinos 1. 4., Diana Šefarová 5. 4., Anna Pachotová 2. 7., Natália
Havrilová 4. 8.