Dokumenty

PROGRAM ROZVOJA OBCE HRAŠOVÍK – AKTUALIZÁCIA 2015 – 2020 (2025)

Knižnica

Knižničný a výpožičný poriadok

Civilná obrana

Odporúčania pre obyvateľstvo

Zverejnené 3. januára 2021.
Upravené 6. apríla 2021.