Preskočiť na obsah

Komisia verejného poriadku

Predseda: Ing. Ivan Havrila

Členovia: Dušan Béreš, Martin Černík, Ing. Kamil Dobranský

Kultúrna komisia

Predseda: Peter Bakaj

Členovia: Martin Černík, Ing. Ivan Havrila

Komisia športová

Predseda: Ing. Kamil Dobranský

Členovia: Peter Bakaj, Dušan Béreš, Ing. Ivan Havrila

Komisia na ochranu verejného záujmu

Predseda: Martin Černík

Členovia: Mgr. Emília Bučková, Ing. Ivan Havrila