Ako nakladať s odpadmi

Kompostovanie

kompostovanie

Zber elektroodpadu zo svetelných zdrojov

Triedime odpad s Naturpackom

Úprava odpadových obalov

Ako triediť odpad

Alchýmia triedenia komunálneho odpadu – Natur – pack

Zverejnené 14. januára 2021.
Upravené 6. apríla 2021.