Preskočiť na obsah

Halloween party

Zverejnené 11.2.2021.

Dátum a Čas
30. okt 2020 00:00

                   30. 10. o  17tej hodine zvolal gróf Dracula všetky strašidlá do kultúrneho domu. Báli sme sa jeden od druhého. Na začiatku sme si povedali čo to o Halloweene, aby aj hrašovícke strašidlá vedeli čo Halloween vlastne je. Každé strašidlo dostalo svietiaci lampión a pobrali sme sa strašiť po obci. Ku kroku nám znela strašidelná hudba z miestneho rozhlasu. Prešli sme celou obcou a u niektorých sme si strašením vyslúžili sladkú odmenu – p. Köverová Paulína, Fazekašová Zdeňka a Hintošová Ivetka.
Po pochode sme prišli do kultúrneho domu, kde na nás čakali dobroty od sponzorky p. Köverovej – ďakujeme, posilnili sme sa hotdogom a pri peknej hudbe sme si aj zatancovali. V závere sme hlasovaním vybrali najkrajšiu masku a odmenu za ňu získala Julka Ujháziová.Všetci účastníci boli nadšení a tešia sa na budúcoročný Halloween. 
                 Za pomoc pri príprave a priebehu tejto akcie ďakujeme p. Bučkovej, Fodorovej, Zdenke Dziakovej, za spestrenie pochodu ďakujeme p. Vladovi Bučkovi za pekné strašenie z balkóna s efektným zvukovým doprovodom. Ďalej ďakujeme mládežníkom Vladovi Huštatymu, Paľovi Tóthovi, Bohušovi Fodorovi, Majovi Bučkovi, Miškovi Kuzicovi, Lucke Carpenovej, Kamilovi Jurkovi a všetkým tým, ktorí nás prišli podporiť. Foto vo fotogalérii.  

9.12.2011 prišiel do Hrašovíka Mikuláš s plným košom darčekov.
Bol ohlásený a tak naňho deti čakali, niektoré aj s obavami, v kultúrnom dome. Presne o 18tej prišiel najprv čert, vyzeral naozaj hrôzostrašne a niektoré deti vystrašil tak, že bolo počuť aj plač. No len čo čert zistil, že deti počas roka neboli celkom zlé, ale boli viac dobré a poslušné išiel pre Mikuláša s anjelom a dokonca  im pomohol s košom darčekov. Mikuláš s anjelikom pozdravili deti, uistili sa, že sú správne v Hrašovíku a rozsvietili hrašovíckym deťom vianočný stromček. Potom začal Mikuláš rozdávať darčeky a deti mu ďakovali básničkou, pesničkou, alebo aj vinšom. Keď už rozdal všetky darčeky, pozdravil deti a vyzval ich, aby boli po celý rok dobré a sľúbil, že o rok príde zas.
Po Mikulášovom odchode si deti posadali a vychutnali výborný koláčik no a potom začala discotéka.

Na záver sa chcem poďakovať sponzorom tejto akcie – p. Petrovi Spišiakovi s manželkou za vitamínové dobroty do balíčka, p. Paulíne Köverovej za výborné koláče a balíčky, p. Imrichovi Fazekašovi s manželkou za krásny vianočný stromček, p. Spišiakovej z Košickej N. Vsi a jej rodine – nebudem prezrádzať oni vedia za čo, kultúrnej komisii KUKO za pomoc s prípravou akcie a v neposlednom rade aktivačným pracovníkom – p. Kašper, Gašpar, Slepčik, p. Kuzicová a Gašparová za osadenie stromčeka, prípravu kultúrneho domu a upratanie po akcii.

Ďakujem.