Preskočiť na obsah

Zber nebezpečného odpadu – 15.6.2023 (štvrtok)

Zverejnené 14.6.2023.

Dátum a Čas
15. jún 2023 12:30 – 13:30
Miesto
Dvor obecného úradu
Kategória

Dobrý deň vážení spoluobčania,

dňa 15.6.2023 vo štvrtok, v čase od 12,30 do 13,30 bude na dvore obecného úradu pristavené auto spoločnosti FURA na odvoz nebezpečného odpadu.

Do nebezpečného odpadu patria rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, žiarivky, farby aj obaly z farieb, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky, batérie a akumulátory, motorové oleje a iné motorové kvapaliny obaly obsahujúce nebezpečné látky, tlakové nádoby, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, handry na čistenie a ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami.

Občania, ktorí v tomto čase nebudú doma donesú svoj odpad na obecný úrad v stredu 14.6.2023 o 18,00 hodine.