Preskočiť na obsah

Zvoz nebezpečného odpadu 16.2.2024, pristavenie auta na obecnom dvore od 10,30 do 11,30 – oznam

Zverejnené 9.2.2024.

Dátum a Čas
16. feb 2024 10:30 – 11:30
Miesto
Obecný dvor
Kategória
Na základe harmonogramu bude dňa 16.2.2024 uskutočnený vývoz nebezpečného odpadu v čase od 10:30-11:30 hod. Auto na zvoz nebezpečného odpadu bude pristavené na dvore obecného úradu, pristavenie auta bude oznámené obecným rozhlasom. Občania ktorí pracujú a nebudú v tom čase doma, môžu svoj nebezpečný odpad doniesť vo štvrtok od 8,00 do 17,30 na obecný dvor obce zabezpečené proti úniku, vyliatiu a podobne. Po príchode vám ukážeme miesto, na ktoré tento odpad uložíte. Malé baterky, tonery, žiarivky, neóny zbierame na obecnom úrade do na to určených boxov – tento odpad môžete doniesť počas stránkových hodín OcÚ kedykoľvek. Nebezpečný odpad – patria sem: batérie a akumulátory, žiarivky, neóny, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, prevodové a mazacie oleje, farby len zaschnuté, obaly obsahujúce zvyšky NL (nebezpečných látok). Nebezpečný odpad sa odoberá len v pôvodnom balení. Nezbiera sa: eternit , sklenená vata.