Preskočiť na obsah

100-ROČNÉ HRAŠOVÍCKE LIPY

Zverejnené 7.9.2022.

Kategória

Na základe počasia – ako nám bude priať, bude všetko prebiehať na ploche pri lipách, pre seniorov bude zabezpečená doprava viacmiestnym dopravným prostriedkom z obce k lipám a späť, na základe prejaveného záujmu, ktorý nahlásite na obecnom úrade, alebo v deň konania na t.č. 0918 633 177.

V prípade nepriaznivého počasia bude program prebiehať v kultúrnom dome, pri lipách prebehne akt sadenia lipy.