Preskočiť na obsah

Dane a poplatky

Ako postupovať ak
– som vlastníkom nehnuteľnosti v katastri obce Hrašovík
– predám nehnuteľnosť,alebo  časť nehnuteľnosti
– kúpim nehnuteľnosť
– darujem nehnuteľnosť
– nastanú zmeny na strane daňovníka 
na obecnom úrade podajte daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31.1 !!! 
Obec Vám na základe daň. priznania a platného VZN obce Hrašovík vyrúbi daň z nehnuteľnosti,
ak vlastníte nehnuteľnosť ste zároveň poplatníkom miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný  odpad, obec Vám na základe daň. priznania a platného VZN vyrúbi miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stav. odpad. 

 vlastním psa, psov
 je pre Vás záväzné platné VZN o chove a držaní psov na území obce Hrašovík, držiteľ prihlási psa na obecnom úrade vo veku 6 mesiacov. Psíkovi bude pridelené evidenčné číslo. Na základe uvedeného obec vypočíta daň za psa. V prípade, že nastane zmena a občan už psa pre akúkoľvek príčinu nevlastní, je potrebné prísť to nahlásiť na obecný úrad. Týmto dňom sa končí povinnosť platiť za psa.  

Tlačivo – daň z nehnuteľnosti