Adresa na doručovanie oznámení o delegovaní členov a náhradníkov volebných komisií pre Voľby do Európskeho parlamentu – 2019.docx

Zverejnené
3. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
3. januára 2021