Menovanie zapisovateľky OVK pre voľby do NR SR 29.02.2019

Zverejnené
3. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
3. januára 2021