Preskočiť na obsah

Jarné upratovanie

Zverejnené 11.2.2021.

Dátum a Čas
27. apr 2013 00:00

V sobotu 27.4.2013 sme upratovali. Presne o 9,00 hod. zapnutím obecného rozhlasu sme pri pekných ľudových pesničkách začali upratovanie v obci. Aj keď nás nebolo veľa (lebo rúk čo chcú pracovať nieje nikdy dosť) urobili sme kus roboty. Rozdelili sme sa do skupín – jedna upratovala v „Rožku“, druhá skupina zbierala odpad popri potoku nad „Cibuľovima“ až do lesa, mládež vyzbierala odpadky po uliciach a vyzametala čakáreň a pred ňou a ďalší vymieňali zástrčky v zrekonštruovanej modlitebni kultúrneho domu. Odpad sme uložili do vriec a tie sme poodvážali do veľkokapacitných kontajnerov v obci. Po dôkladnom umytí rúk  sme si posadali za stôl na dvore pani Bakajovej, ktorá nám pripravila chutný guláš. Dobre najedení sme si zaspievali a o tom, že nám bolo spolu dobre svedčí aj to, že ani deťom, ani dospelým sa domov ísť nechcelo.
Poďakovanie patrí brigádnikom: PhDr. Amrichovej Jane, Ing. Amrichovi Daliborovi, Blanke Anderlovej, Adamovi Bakajovi, Petrovi Bakajovi, Martinke Bučkovej, Bc. Emílii Bučkovej, Vladimírovi Bučkovi, Anke Fodorovej, Bohušovi Fodorovi, Erike Hodermarszkej, Vilkovi Hodermarszkému, Ing. Ľubici Kreibikovej, Samkovi Kreibikovi, Slávke Krupašovej, Matejovi Krupašovi, Marte Kuzicovej, Slávke Murajdovej, Gabike Makovej, Simonke Makovej, Nikolke Staňovej, Patrikovi Staňovi, Pavlovi Staňovi, Natálii Tóthovej a Jakubovi Tutkovi.
 Ďakujeme aj sponzorom: Evičke Bakajovej za výborný guľáš a chmeľový mok, Vierke Dobranskej s rodinou za finančný dar a Paulínke Kövérovej za sladké pokušenie a limčo pre deti.
Foto vo fotogalérii.