Preskočiť na obsah

16.3.2022 – zvoz nebezpečného odpadu

Zverejnené 7.3.2022.

Kategória


Na základe harmonogramu zvozov komunálnych a triedených odpadov sa dňa 16.3. 2022 uskutoční zvoz nebezpečného odpadu v čase od 12,30 do 13.30 hod. Vozidlo bude pristavené pred obecnou garážou – oproti pekárni.

Na tomto mieste a v tomto čase od vás vodič tento odpad prevezme. Občania ktorí sa v tomto čase nemôžu zúčastniť zberu nebezpečného odpadu môžu odpad priniesť do 15.3.2022 po telefonickej dohode na t. č. 055/6950741 alebo 0918633177 do obecnej garáže.

Nebezpečný odpad

Patria sem: batérie a akumulátory, žiarivky, neóny, absorbenty,filtračné materiály, olejové filtre, prevodové a mazacie oleje, farby len zaschnuté, obaly obsahujúce zvyšky NL. NO sa odoberá len  v pôvodnom balení.

Nezbiera sa: eternit , sklenená vata.