Preskočiť na obsah

Auto spoločnosti FURA je pristavené na dvore obecného úradu, do 13,30 môžete donášať nebezpečný odpad.

Zverejnené 11.12.2023.

Kategória

Nebezpečný odpad – patria sem: batérie a akumulátory, žiarivky, neóny, absorbenty,
filtračné materiály, olejové filtre, prevodové a mazacie oleje, farby
len zaschnuté, obaly obsahujúce zvyšky NL (nebezpečných látok). Nebezpečný odpad sa odoberá len v pôvodnom balení. Nezbiera sa: eternit , sklenená vata.