Preskočiť na obsah

Mimoriadny odpočet plynomerov – oznam SPP distribúcia

Zverejnené 8.1.2024.

Kategória

Vážení odberatelia zemného plynu,

v dňoch od 9.1.2024 do 10.1.2024 je v našej obci naplánovaný mimoriadny odpočet plynomerov, preto spoločnosť prosí o sprístupnenie plynomerov (zatvorili si, alebo inak zabezpečili psov). Mimoriadny odpočet nebude fakturačným odpočtom tzn., že odberateľom zemného plynu nebude vystavená vyúčtovacia faktúra k vykonanému dátumu odpočtu. Mimoriadny odpočet bude vykonaný z dôvodu požiadavky Ministerstva hospodárstva SR.

Z vyššie uvedených dôvodov si Vás týmto dovoľuje spoločnosť SPP požiadaať, aby ste odpočtárom zmluvného dodávateľa odpočtov, firmy Stengl a.s. umožnili prístup k plynomeru.