Betlehemské svetlo

Kategória

Pán farár Dominik Macák doniesol do Hrašovíka betlehemské svetlo, svieti pri kostole SV. Marty,

môžete si ho preniesť na sviečkach do svojich domovov. Požehnané sviatky.

Zverejnené 23. decembra 2022.
Bez úpravy .