Preskočiť na obsah

Centrum kultúry Košického kraja- žiadosť o spoluprácu v súvislosti so zberom archívnych fotografií za účelom ich zdokumentovania a následného výskumu výskytu ľudových motívov v danej lokalite.

Zverejnené 13.7.2023.

Kategória

Vážení občania,

Centrum kultúry Košického kraja, kultúrne zariadenie KSK, Vás žiada o spoluprácu v súvislosti
so zberom archívnych fotografií za účelom ich zdokumentovania a následného výskumu výskytu ľudových motívov v našej lokalite. Prosíme preto občanov o zapožičanie starých fotografií, na ktorých sú zachytené osoby odeté v ľudovom kroji s viditeľnými ľudovými motívmi alebo
fotografie, na ktorých je zobrazený ľudový motív v akejkoľvek verzii – na nábytku, kuchynskom riade, v podobe výšivky atď. a je pravdepodobné, že výzdoba je typická pre našu lokalitu. Žiaduce sú fotografie z obdobia 19. storočia až po rok 1960, ktoré pochádzajú z našej obce. Následne po ich zdokumentovaní, budú vrátené majiteľovi.

Fotografie prineste na obecný úrad v pracovnom čas, alebo po telefonickom dohovore.

Po ich zdokumentovaní Centrom kultúry Košického kraja, budú fotografie vrátené majiteľovi.

Prosíme občanov i o požičanie starých rádií, šijacích strojov, petrolejových lámp – môžu byť i poškodené, nefunkčné, za účelom usporiadania výstavy o vynálezoch, ktoré uľahčili či zmenili život ľudí v minulosti. Tieto veci však ešte nezbierame – ochotný človek, ktorý by ich zapožičal, nech nechá na seba kontakt a následne sa s ním dohovoríme. Termíny výstav na základných školách či obecných úradoch sú v jednaní.

Opis fotografie

a) Kto/čo je na fotografii zachytené:

b) odkiaľ je fotografia (obec)

c) z ktorého roku fotografia pochádza

d) kto je autorom fotografie – nemusí byť uvedená táto informácia

Za spoluprácu Vám ďakujeme.

Príklad