Kontajner na vytriedený stavebný odpad pristavený 20.5.2022

18.5.2022 zverejnil/a hrasovik_obec.

Kategória

Dňa 20.5.2022 bude na obecnom dvore pristavený veľkokapacitný kontajner na vytriedený stavebný odpad.

Za drobný stavebný odpad sa považuje odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou. Jedná sa najmä o úlomky betónu, zvyšky tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky, zvyšky zeminy a kameniva, pórobetón a pod. v množstve 1 – 2 prívesné vozíky.

Do kontajnera nepatria ostatné odpady zo stavieb – okná, dvere, armatúry, rôzne gumy, zárubne a pod. Tento odpad treba vytriediť a umiestniť do separovaného odpadu, alebo do objemného odpadu do VKK.

Pri demolácii starých stavieb a rozsiahlej rekonštrukcii akejkoľvek stavby si musí majiteľ tejto stavby objednať veľkokapacitný kontajner na svoje náklady.