Preskočiť na obsah

Kontajner na vytriedený stavebný odpad pristavený 20.5.2022

Zverejnené 18.5.2022.

Kategória

Dňa 20.5.2022 bude na obecnom dvore pristavený veľkokapacitný kontajner na vytriedený stavebný odpad.

Za drobný stavebný odpad sa považuje odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou. Jedná sa najmä o úlomky betónu, zvyšky tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky, zvyšky zeminy a kameniva, pórobetón a pod. v množstve 1 – 2 prívesné vozíky.

Do kontajnera nepatria ostatné odpady zo stavieb – okná, dvere, armatúry, rôzne gumy, zárubne a pod. Tento odpad treba vytriediť a umiestniť do separovaného odpadu, alebo do objemného odpadu do VKK.

Pri demolácii starých stavieb a rozsiahlej rekonštrukcii akejkoľvek stavby si musí majiteľ tejto stavby objednať veľkokapacitný kontajner na svoje náklady.