Preskočiť na obsah

List na KSK vo veci rekonštrukcie cesty III. triedy č. 3324

Zverejnené 1.3.2024.

Kategória

Vážení občania, návštevníci a účastníci cestnej premávky,

aj na základe vašich neustálych dopytov a sťažností sme napísali list pre správcu predmetnej cesty – KSK, Zastupiteľstvo KSK – ako rozhodujúceho orgánu vo veci rekonštrukcie cesty, ktorý môžete podporiť svojim podpisom na obecnom úrade počas stránkových hodín. S obsahom listu sa oboznámite nižšie.