Odčítanie elektromerov dňa 9.4.2022 od 9,00 hod.

Kategória

Dňa 9.4.2022 o 9,00 hod. začne pracovníčka VSD odčítavať elektromery. Z tohoto dôvodu prosí o sprístupnenie elektromerov vo vašich domácnostiach..

Zverejnené 8. apríla 2022.
Bez úpravy .