Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021

Kategória

SODB 2021 – dosčítavanie na zabezpečenie asistovaného sčítania 3.5.2021 – 13.6.2021

Zverejnené 28. apríla 2021.
Upravené 29. apríla 2021.