Preskočiť na obsah

Upozornenie na dodržiavanie Zákona o odpadoch

Zverejnené 21.6.2024.

Kategória

Obec Hrašovík dôrazne upozorňuje občanov na dodržiavanie Zákona o odpadoch – umiestnenie a likvidáciu odpadov.

Dňa 18.6.2024 sa konala kontrola z úseku ŽP Okresného úradu Košice – okolie a príslušníkov PZ, Národnej centrály osobitných druhov kriminality, odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality, ktorí kontrolovali úsek pred mostom ponad Torysu, na ľavej strane cesty, kde našli uložený bio odpad – konarina a rôzny zelený odpad. Na dne potoka rôzny odpad – pneumatiky, monitor PC, rôzne vedierka, šatstvo a iné. Obec tento odpad posledný krát zozbierala a na náklady obce zneškodnila.

Týmto dôrazne upozorňujeme všetkých, že každého kto bude svoj odpad takto nezákonne ukladať bude obec pokutovať a páchateľov oznamovať príslušným orgánom.

Obec cez projekt zadovážila štartovacie kompostéry do každej domácnosti, v ktorých zelený odpad má občan zákonne ukladať. Tomu, komu tento kompostér nestačí si má na vlastné náklady zadovážiť ďalší, alebo vykonať na svojom pozemku také opatrenie, aby svoj zelený odpad zneškodnil zákonným spôsobom.

Pri väčšom množstve bio odpadu môže občan požiadať obec o zabezpečenie kontajnéra na tento odpad a zmluvnou spoločnosťou ho vyviesť na zákonné zneškodnenie na náklady občana.

Ďalšou možnosťou je vyviezť bio odpad do spoločnosti Zahradníctvo KaK, spol.s.r.o., v Rozhanovciach, kde sa dajú zneškodniť nasledujúce druhy odpadov:

  • miešaný odpad zo stavieb – 15€/t
  • betóny – 15€/t
  • zemina a kamenivo – 15€/t
  • výkopová zemina – 6€/t
  • bioplogickyrozložiteľný odpad – 15€/m3

Link na stránku Záhradníctva KaK pre ďalšie informácie http://zahradnictvokak.sk/