Upozornenie obce na činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané , alebo obmedzené

25.10.2021 zverejnil/a hrasovik_obec.

Kategória

Na základe častejších sťažností občanov na porušovanie kľudu počas nedieľ, upozorňujeme občanov na prijaté Všeobecne záväzné nariadenie obce – VZN č. 1/2020 – ktoré je zverejnené na webovej stránke obce v časti – Zverejňovanie – Obecné zastupiteľstvo – VZN, prečítajte si ho a hlavne ho dodržujte. Pri opakovaných sťažnostiach budeme nútení pristúpiť k sankciám. Je nám veľmi ľúto, že aj takú vec ako je nedeľný kľud, kedy ľudia v rodinnom kruhu odpočívajú po ťažkom týždni, budeme musieť riešiť pokutami. Ešte raz prosíme o dodržiavanie tohto VZN.