Preskočiť na obsah

Zvoz nebezpečného odpadu 11.12.2023 – oznam

Zverejnené 7.12.2023.

Kategória

Na základe harmonogramu bude dňa 11.12.2023 uskutočnený vývoz nebezpečného odpadu v čase od 12:30-13:30 hod. Auto na zvoz nebezpečného odpadu bude pristavené na dvore obecného úradu, pristavenie auta bude oznámené obecným rozhlasom. Občania ktorí pracujú a nebudú v tom čase doma môžu svoj nebezpečný odpad doniesť v sobotu od 15,00 do 16,00hod. k plechovej garáži obce zabezpečené proti úniku, vyliatiu a podobne. Malé baterky, tonery, žiarivky, neóny zbierame na obecnom úrade do na to určených boxov – tento odpad môžete doniesť počas stránkových hodín OcÚ.

Nebezpečný odpad – patria sem: batérie a akumulátory, žiarivky, neóny, absorbenty,
filtračné materiály, olejové filtre, prevodové a mazacie oleje, farby
len zaschnuté, obaly obsahujúce zvyšky NL (nebezpečných látok). Nebezpečný odpad sa odoberá len v pôvodnom balení. Nezbiera sa: eternit , sklenená vata.